Giải pháp cho chủ sở hữu phương tiện

Tận dụng tất cả các công cụ mà NS6 cung cấp cho bạn với tư cách là Chủ sở hữu phương tiện.


Các tính năng của chúng tôi dành cho Chủ sở hữu phương tiện

CRM cho thị trường

Với NS6, bạn sẽ có thể quản lý khách hàng tiềm năng của mình, tương tác với họ và có thể chỉ định họ vào không gian quảng cáo của bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nó là một công cụ chỉ tập trung vào thị trường này.

Quản lý danh mục của riêng bạn

Đăng ký không gian quảng cáo mới, cập nhật thông tin của bạn hoặc xóa chúng. Trong NS6, quá trình này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả; tải ảnh lên hoặc gắn không gian quảng cáo của bạn với khách hàng của bạn.

Thông tin thời gian thực

Giữ thông tin của bạn có trật tự và an toàn trên đám mây; cho phép toàn bộ nhóm của bạn truy cập thông tin cập nhật trong thời gian thực, lý tưởng cho các công ty có không gian quảng cáo ở các khu vực khác nhau.

Kết nối nhanh hơn với khách hàng tiềm năng

Không gian quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên toàn bộ mạng Người mua phương tiện NS6, cho phép bạn tiếp cận khách hàng ở các khu vực khác và chốt giao dịch dễ dàng hơn. Liên hệ tại NS6 là trực tiếp với bạn, không qua trung gian.

NS6

Xuất bản Quảng cáo Truyền thông Ngoài nhà của bạn ngay bây giờ

Bắt đầu bây giờ