Riešenie pre majiteľov médií

Využite všetky nástroje, ktoré vám NS6 ponúka ako vlastník médií.


Naše funkcie pre vlastníkov médií

CRM pre trh

So serverom NS6 budete môcť spravovať svojich potenciálnych klientov, komunikovať s nimi a rýchlejšie a efektívnejšie ich priradiť k vašim reklamným priestorom. Je to nástroj zameraný iba na tento trh.

Spravujte svoj vlastný katalóg

Zaregistrujte nové reklamné priestory, aktualizujte svoje informácie alebo ich odstráňte. V NS6 je tento proces rýchly a efektívny; nahrávajte fotografie alebo spájajte svoje reklamné priestory so svojimi klientmi.

Informácie v reálnom čase

Udržujte svoje informácie usporiadané a zabezpečené v cloude; umožňuje celému vášmu tímu prístup k aktualizovaným informáciám v reálnom čase, čo je ideálne pre spoločnosti s reklamnými priestormi v rôznych regiónoch.

Spojte sa rýchlejšie s potenciálnymi zákazníkmi

Vaše reklamné priestory sa zobrazia v sieti NS6 Media Buyers, čo vám umožní ľahšie osloviť zákazníkov v iných regiónoch a uzavrieť dohody. Kontakt v NS6 je priamy s vami, bez sprostredkovateľov.

NS6

Zverejnite svoju mediálnu reklamu mimo domov už teraz

Začni teraz