تبلیغات رسانه ای خارج از خانه را پیدا و منتشر کنید

ما راه حل مناسبی برای دارندگان رسانه و خریداران رسانه هستیم.

ویژگی های ما

تماس مستقیم

تماس مستقیم با دارندگان رسانه ، بدون مراجعه یا واسطه.

جستجو OOH

موتور جستجوی ما به شما امکان می دهد مکان های تبلیغاتی را در منطقه خود یا در سراسر جهان پیدا کنید.

تحلیل داده ها

استراتژی تبلیغات خود را با دانستن چگونگی رقابت خود ایجاد کنید.

CRM

CRM ما برای دارندگان رسانه مدیریت مدیریت فضای تبلیغاتی خود را برای شما آسان می کند.

NS6

اکنون تبلیغات رسانه ای خارج از خانه خود را پیدا و منتشر کنید

الان شروع کن